resett.no
Et liberalistisk 8. mars-perspektiv fra en ekte feminist
Dessverre slipper ikke stemmer som min ofte til i det såkalte offentlig rom, men vi finnes. Ingen skal få stoppe det feministiske engasjement, men det er det jeg skal til å gjøre fordi hele bevegel…