resett.no
Betraktninger om DAB
Nå er DAB-radio i Norge en realitet. Med innføring av denne teknologien har radio-Norge mistet sitt markedsgrep og mye av sin betydning som informasjonskanal. Radio har lenge vært et presset medium…