resett.no
AFP-hull kan gi milliontap i pensjon
Arbeidstakere som faller ut av ordningen med avtalefestet pensjon, risikerer å tape om lag 1 million kroner, selv etter mange år som ansatt i en AFP-bedrift. Det er blant konklusjonene i en omfatte…