resett.no
Puslete menn vil ingen ha
Jeg gir de siste førti års iherdige dekonstruksjon av de maskuline dyder mye av skylden for mangelsykdommen som hemmer ubundet ytring i dag. I dag blir de tidligere maskuline dyder som styrke, kraf…