resett.no
Halvparten av innbyggerne i Malmø føler seg utrygge
For første gang har politiet i Sverige latt Brottsförebyggande rådet (Brå) kartlegge befolkningens uro for kriminalitet og nedbrutt tillit til politi og rettsvesen på lokalt nivå, skriver Expressen…