resett.no
Kultur og satire
Er du en kunstnerspire? Romanforfatter i den gamle ånd som ønsker å skrive kulturkritikk? Vil du nå ut og bli oppdaget? Bruk oss her på Resett. Send et utdrag av det du har skrevet, noe som kan stå…