reservofficerarna.se
Nytt kollektivavtal för reservofficerare!
Sen 2020-01-01 gäller ett nytt kollektivavtal för oss reservofficerare. Mer information kommer längre fram och information om avtalet håller just nu på att kommuniceras ut i Försvarsmakten till HR-funktioner och chefer. Om du har funderingar på vad avtalet innebär för just dig kontakta gärna förbundet på kansli@reservofficerarna.se Förbundet vill passa på att tacka Försvarsmakten för en konstruktiv