reservofficerarna.se
Reservofficerarna kommenterar nytt kollektivavtal
Sedan den 1 januari 2020 gäller ett nytt kollektivavtal för reservofficerare. Förbundet Reservofficerarna har lagt många års arbete på att få likabehandlingsprincipen att gälla. Nu är vi nästan i mål. Här är de viktigaste punkterna i det nya avtalet: Tjänstestället Som reservofficer har du alltid bostaden som tjänsteställe, oavsett vilken anställning du har. Du kan