republikacja.evil.pl
Demonstracja 21 kwietnia 2018
Moi rodzice oboje byli nauczycielami – ojciec tradycyjnie, w szkole, a matka bardziej nieformalnie. Dziś na demonstracji ZNP, sprzeciwiającej się obecnej polityce edukacyjnej, odkryłem, że mam na t…