republikacja.evil.pl
Demonstracja 11 marca 2018
Demonstracja „Prawda i Pojednanie” na Dworcu Gdańskim, której celem było wyrażenie solidarności z Żydami i sprzeciwu wobec ustawy IPN, zgromadziła ponad tysiąc osób.