republikacja.evil.pl
Demonstracja 13 listopada 2017
Na pikiecie antyfaszystowskiej Obywateli RP pod urzędem miasta Warszawy pojawiło się kilkadziesiąt osób i sporo telewizji. Świetna frekwencja, zwłaszcza po stronie mediów.