republikacja.evil.pl
Dobrze rozumiana statystyka
W moich strumieniach, zwłaszcza anglojęzycznych, pojawia się już dużo statystyki rozumianej jako trzeci stopień kłamstwa, tzn. ktoś robi jeden wybrany przekrój i wyciąga z niego bardzo śmiałe wnios…