republikacja.evil.pl
Ostateczna klęska kompromisu
Obecna dyskusja o aborcji, prowadzona już od ćwierć wieku, jest ślepym zaułkiem i wygodnym pretekstem do wrogości. Jej miejsce jest na śmietniku.