republikacja.evil.pl
Szanować demokrację
To jest swoją drogą artykuł, który planowałem napisać, ale w końcu nie miałem na to czasu. Artykuł jest [byłby] o tym, że nie można występować w roli obrońcy demokracji, jeśli się tę demokrację sam…