republikacja.evil.pl
“Przyszłość już tu jest…
…jest tylko nierównomiernie rozdystrybuowana”, powiedział kiedyś William Gibson. I, co więcej, nie zawsze jest tam, gdzie można się jej spodziewać – na przykład, nie w Tokio, a w …