republikacja.evil.pl
Bezrefleksyjność
Czytam “Automatyzmy i bezrefleksyjność w kontekście wpływu społecznego” Józefa Maciuszka – dosyć krótkie (182 strony) i całkiem przystępne opracowanie tematu wskazanego w tytule. …