republikacja.evil.pl
Kto przeczytał swoją umowę z operatorem komórkowym?
Kto przeczytał swoją umowę z operatorem komórkowym? Zwłaszcza jeśli akurat w tej chwili nie ma potrzeby napisania reklamacji? Od 50 do 70 stron mają umowy zawierane przez abonentów z operatorami ko…