republikacja.evil.pl
Polityka tożsamościowa a polityka pryncypialna
Nie udostępniam tego obrazka, żeby Was zachęcić do udziału, zresztą sam na pewno się nie stawię, bo mam za daleko (Mazowsze pozdrawia!). Chciałbym skorzystać z pretekstu do zilustrowania różnicy mi…