republikacja.evil.pl
Systematyczna namacalność
Chciałbym pokazać Wam dzisiaj wykres, który moim zdaniem pokazuje pewną ważną prawidłowość. W pracy takiej jak nasza liczy się coś, co moglibyśmy nazwać “systematyczną namacalnością”.…