republikacja.evil.pl
Postawy wobec ucisku
Kiedy ktoś nas uciska, a więc postępuje jednocześnie niesłusznie i skutecznie, możemy się temu podporządkować lub zbuntować się.