republikacja.evil.pl
Dwie demonstracje
Pod Sejmem zbierają się dziś dwie grupy, z których jedna odnosi się bezpośrednio do bieżącej praktyki dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, a druga do długoterminowej praktyki realizowania Konstytu…