republikacja.evil.pl
Inna polityka
Stara Polityka upomniała się o nową partię. Przyznam, że jestem nieco zaskoczony, bo dowcip o podatku od subwencji dla Razem wydał mi się właśnie tym: jednodniowym dowcipem, zwyczajną internetową z…