religjioskopi.wordpress.com
Dekorimet festive, paratë  publike dhe laiciteti  
Kosova është vend ku laiciteti përmendet vetëm kalimthi, si rrufe, për të projektuar shpesh kuptime të përfytyruara, të imagjinuara. Në debatet parlamentare ashtu sikurse edhe në ato të shoqërisë…