religionresearch.org
Tien jaar protest tegen de TerroristenAfdeling (TA) – Actie #Moslimkamp_Vught
Afgelopen weken is er weer (zij het beperkt) aandacht voor het bestaan van en de situatie in de TerroristenAfdeling (TA) waar onder andere (vermeende) Syriëgangers zitten (al dan niet in voorlopige…