religionresearch.org
Recht voor iedereen – Een bespreking van de boeken van Machteld Zee over Britse shariaraden
Inleiding Hoe richten we de instituties in onze samenleving zo in dat deze kunnen om gaan met het toenemende pluralisme in de samenleving? Hoe kunnen deze instituties, inclusief het seculiere en re…