religionresearch.org
Namens alle Nederlandse jongeren die Marokkanen worden genoemd
Gastauteurs: Jennet Ahbouk & Omar Ahbouk Marokkanen! Marokkanen! Marokkanen! Je gaat er vanzelf een hekel aan krijgen. Of wacht: ik heb een Marokkaanse achtergrond. De meeste van onze jongeren …