religionresearch.org
Stop met Integratie!
Allochtonen moeten zich aanpassen aan een door de elite verzonnen ideaalbeeld van ‘De Nederlander’ terwijl autochtonen dat niet hoeven. Aangezien dat beeld geen recht doet aan de plurif…