religionresearch.org
Integratie en Superdiversiteit in Amsterdam
Na 1990 is er een enorme versnippering in de achtergronden van migranten op etnisch, taalkundig, cultureel, religieus gebied. Deze ‘superdiversiteit’ heeft grote gevolgen voor integratiebeleid zoal…