religionresearch.org
De Al-Haddad Hutspot
Enkele weken geleden nodigde de Islamitische Studentenvereniging Amsterdam de Brits-Palestijnse prediker en islamitisch schriftgeleerde Haitham Al-Haddad uit voor een lezing. Dat leidde tot de nodi…