religionresearch.org
Steunpunt Remigranten Marokko – Open Brief aan de Tweede Kamer
De afgelopen 23 jaren heeft SSR hulp verleend aan remigranten en slachtoffers van achterlating en huwelijksdwang. Als het steunpunt wegvalt, valt daarmee ook de basis weg voor de eerste primaire h…