religionresearch.org
IMES Rapport – Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging
Het rapport Salafisme in Nederland. Aard, omvang en dreiging, het resultaat van tien maanden veldwerk binnen de salafistische gemeenschap en 1103 interviews met een representatieve groep van Nederl…