religionresearch.org
De toelaatbaarheid van zelfmoordaanslagen
Commotie over de komst van een FIOE congres in mei vanwege vermeende banden met de moslimbroederschap en islamgeleerde Yusuf Qaradawi. Die laatste wordt voortdurend in verband gebracht met zijn goe…