religionresearch.org
Religie in een liberale democratie: routes en attitudes
Deze toegenomen zichtbaarheid van moslimorganisaties in het publieke domein roept zo zijn eigen dynamiek op als het gaat over de plaats van religie in de samenleving. Het debat daarover wordt gevoe…