religionresearch.org
Al-yaqeen – 'Opheldering na commotie rondom Marcouch en mij'
Al-yaqeen Recente verklaring imam Fawaz Ter verduidelijking van mijn intentie in de brieven die ik heb gericht aan Ahmed Marcouch welke gepubliceerd zijn op de website van al-Yaqeen en ter voorkomi…