rekishikan.wordpress.com
En blatte om assimilering och integration – den japanska erfarenheten
Bloggen har tidigare beskrivit uppväxten som blatte i Sverige, men det är väl egentligen först som vuxen här i Japan som blatteerfarenheten blev fullständig. Här är utseende, ljust hår, gröna ögon,…