rekishikan.wordpress.com
Sexfingrad kanpaku
Från 1590 var Toyotomi Hideyoshi Japans envåldshärskare. Det var en kortlivad session, endast åtta år. Historien om Hideyoshi är den om den fattige bondesonen som klättrar upp till högsta toppen på…