rekencentrale.nl
Nieuwe rekentoets van Boom Leerlingenvolgsysteem
Joep van Vugt, Teije de Vos, Marisca Milikowski, Rob Milikowski Uitgeverij Boom geeft een leerlingvolgsysteem voor het basisonderwijs uit dat evenals het LVS van het Cito bestemd is om het niveau van leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 te bepalen. De pas verschenen toets Rekenen/Wiskunde maakt deel