reisefamilien.com
The bucket list
Det har etterhvert blitt veldig så populært, har jeg registrert, å lage en personlig Bucket List. En «Bucket List» er da en liste over det man har planer om – eller ihvertfall øns…