reikienerjivekuantummerkezi.com
Aura (Eterik Beden)
Eterik Beden Einstein'ın rölativite teorisi herşeyin enerji olduğunu kanıtlama olanağını vermiştir. Bu keşif, materyalist kavramların ve evrenle ilgili açıklamaların ölüm fermanı olarak yorumlandı. Çünkü evrenin kendisini gösterdiği - güneş, gezegenler ya da doğanın çeşitli alemlerinde - herşey bir enerji formudur. Sübtildir, elle tutulamaz ama sağlamdır. Şimdi enerjiye "varolan herşey" olarak bakılıyor.