reikienerjivekuantummerkezi.com
İyi Dinlemeye Karar Vermek
Birisiyle tanıştığımızda dört dakika boyunca tüm dikkatimizi verebilsek, her durumda bu hareketimiz yaşamlarımızı değiştirebilirdi.Leonard ve Natalie Zunin, İlk Dört Dakika Dikkatli dinleyiciler olma amacımız mesajının tamamının ve mesajı verenin anlaşılabilmesi için içimizdeki gürültüyü susturmaktır. Başkalarını özenle dinlediğimizde onlarında içsel gürültülerini susturmalarına yardımcı oluruz. İnsanlar, bütünüyle onlarla olduğumuzu fark ettiklerinde,