rehmanjafar.com
For everyone
Explanation in English is below Ek din? Do din? Chaar din? Phir kya hai bhool jaana hai. Hamari Ammi ek kahawat aksar kaha karti hai: Aaj maro kal doosra din Yeh sunne ko jab milta jab kisi ka inte…