refractreality.com
Forsaken by
Forsaken by love Forsaken by woe Forsaken by friend Forsaken by foe Forsaken by goodness Forsaken by badness Forsaken by sanity Forsaken by madness Forsaken by dream Forsaken by living Forsaken by …