recipereminiscing.wordpress.com
Stuffed Rolls / Fylte Rundstykker
A quick recipe found in “Mat for Travle” (Food for People in a Hury) utgitt av Hjemmets Kokebokklubb i 1982