rebe1scum.com
Era Powstania Imperium
Queen’s Shadow STAR WARS: Queen’s Shadow prawdopodobnie umiejscowiona zostanie pomiÄ™dzy wydarzeniami z Mrocznego Widma a tymi z Ataku Klonów. Jak twierdzi autorka, jest to „historia przemiany…