realfagshjornet.wordpress.com
MATTENØTT NR. 139
Hei igjen! Her kommer en ny mattenøtt. OPPGAVE 139 – NOE VANSKELIG ALGEBRA Gitt en tredjegradsligning $latex \displaystyle ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 &fg=000000$ med tre løsninger. Den ene løsnin…