realfagshjornet.wordpress.com
MATTENØTT NR. 137
Hei igjen! Her kommer en ny mattenøtt: OPPGAVE 137 – GEOMETRISKE FORHOLD III Gitt en sirkel med radius r som på figuren under (svart farge). D…