realfagshjornet.wordpress.com
JULENØTTER 2018
Hei igjen! Denne gangen kommer julenøtter i form av noen nye matematiske quiz og grublerier: OPPGAVE 128 – BANKINNSKUDD Per setter inn 15.000 kr på en innskuddskonto. Renten er 7 % årlig. Hva…