realfagshjornet.wordpress.com
PÅSKENØTTER 2018
Hei igjen! Her kommer noen nye matematiske quiz og grublerier: OPPGAVE 115 – LETT GEOMETRI III To kvadrater tangerer hverandre som vist på figuren: …