real-news.tv
Perimet që luftojnë qelizat tumorale
Perimet që luftojnë qelizat tumorale janë të shumta, por nga studimet e kohëve të fundit janë listuar ato me fuqinë më të lartë luftuese. Kampioni që kryeson listën është spinaqi! Ai lufton qelizat tumorale të gjirit, nervore, të veshkës, pediatrike (ndaj jepuni fëmijeve sa më shume spinaq!),