real-news.tv
Dështon referendumi në Rumani. Martesat gay ndalohen me ligj
Rumunëve iu kërkohej nëse dëshironin të miratonin ndryshimin kushtetues për të specifikuar se martesat nënkuptonin vetëm lidhjen mes një burri dhe një gruaje. Por, vetëm 20.4 për qind e votuesve të ligjshëm shprehën vullnetin e tyre, shumë më pak nga limiti prej 30 për qind i kërkuar për vlefshmë